kompresory orlík

Adsorpční sušičky

Adsorpční sušičky se používají pro výrobu vysoce kvalitního suchého stlačeného vzduchu.


 

Obecná charakteristika adsorpčních sušiček Ultrapac 2000, provedení Standard a Superplus

 • Standardní vybavení : adsorpční sušička, předfiltr, výstupní filtr, automatické odkalení předfiltru, řídící elektronika
 • Průtok: 5 - 100 mpři 1 baru a 20°C
 • Minimální pracovní přetlak: 4 bar (g)
 • Maximální pracovní přetlak: 16 bar (g)
 • Napájení : 220V/110V, 50/60 Hz nebo 24 VDC
 • Tlakový rosný bod : -40°C
 • Zbytkový olej: při objemu 3 mg/m3 na vstupu do sušičky je na výstupu zbytková hodnota 0,03 mg/m3
 • Ultrapac 2000 superplus je vybaven zátěžovým řízením regenerace, LCD displejem, snímačem tlakové diference na předfiltru (Economizer) a vlastní diagnostikou
 • Řídící jednotka vyhodnocuje signály senzorů, které snímají aktuální zatížení sušičky, a optimalizuje frekvenci regeneračních cyklů. Výsledkem je výrazné snížení provozních nákladů sušičky
 • Snímač tlakové diference předfiltru - Economizer - vyhodnocuje průchodnost vložky předfiltru a optimalizuje termíny její výměny. Úspora provozních nákladů až 70%
 • Diagnostika kontroluje chod sušičky a v případě chybného provozu signalizuje alarm otevřeným textem na displeji, případně předává signál na pult řízení

Obecná charakteristika adsorpčních sušiček se studenou regenerací Ultrapac HED, ALD, MSD, provedení Standard a Superplus

 • Průtok 5 - 8750 m3/hod., v závislosti na provozních podmínkách
 • Adsorpční sušičky jsou dodávány jsou vybaveny:předfiltrem pro eliminaci kondenzátu a zejména oleje a olejových aerosolů,  elektronickým automatickým odvaděčem kondenzátu, integrovaným do předfiltru, řídící elektronikou a tlumiči pro snížení hlučnosti regenerace, výstupním filtrem jako pojistkou pro případnou erozi adsorpčního materiálu
 • Adsorpční sušičky se studenou regenerací jsou ztrátové, tzn., že část suchého vzduchu  je využívána pro regeneraci adsorpčního materiálu
 • Provedení Standard   - řízení pevným časovým cyklem 
 • Proveden Superplus  - zátěžové řízení dle požadovaného rosného bodu 
 • Při 7 barech, 20oC a vstupní koncentraci 3 mg/m3 je zbytkový objem oleje na výstupu 0,03 mg/m3
 • Tlaková ztráta: 0,15 bar
 • Min. vstupní teplota: + 5°C
 • Max. vstupní teplota: + 50°C
 • Max. přetlak u sušiček do 1000 m3/hod.: 4 - 16 bar
 • Max. přetlak u sušiček od 1350 m3/hod.: 4 - 10 bar
  Rosný bod Vlhkost  
Typ (°C) (g/m3) Třída
HED -20 0,88 3
ALD -40 0,11 2
MSD -70 0,0027 1

Obecná charakteristika adsorpčních sušiček s horkou regenerací Ultratrockner HRE a HRS

 • Průtok: 375 - 13 600 m3/hod.
 • Tepelně regenerující zařízení pro úpravu vzduchu s topným dmychadlem.
 • Elektronický záznam naměřených údajů a elektrické  řízení zajišťuje přesný, reprodukovatelný průběh procesu při stálé provozní spolehlivosti
 • Suchý stlačený vzduch bez zbytkového oleje
 • Tepelně regenerující adsorpční sušič HRS představuje novou koncepci chlazení nasávaným médiem
 • Pracuje bez jakýchkoliv ztrát vzduchu