kompresory orlík

Minikompresory

Minikompresory vhodné pro airbrush.


 

Minikompresory vhodné pro airbrush

  Výstupní obj. vzduchu Pracovní přetlak  Objem tl.nádoby  
Typ  (l/min) (bar) (l) Příp.rozměr
AS 18 23 4 - 1/8"
AS 189 23 6 3 1/8"
AS 196 40 6 3,5 1/8"

Minikompresor do zapalování

  • Určen pro huštění pneumatik, míčů, lehátek, ap.
    El.motor El.motor
  Max. přetlak napětí proud
Typ  (bar) (V) (A)
ST 2103 4 - 1/8"