Jump to content

Minikompresory

Minikompresory vhodné pro airbrush.

Minikompresory vhodné pro airbrush


Výstupní obj. vzduchu Pracovní přetlak  Objem tl.nádoby
Typ  (l/min) (bar) (l) Příp.rozměr
AS 18 23 4 - 1/8"
AS 189 23 6 3 1/8"
AS 196 40 6 3,5 1/8"

Minikompresor do zapalování

  • Určen pro huštění pneumatik, míčů, lehátek, ap.


El.motor El.motor

Max. přetlak napětí proud
Typ  (bar) (V) (A)
ST 2103 4 - 1/8"
Kompresory Garance nejnižší ceny!